head_banner

Nyheter

Generelt infusjonspumpe, volumetrisk pumpe, sprøytepumpe

 

Infusjonspumper bruker en positiv pumpevirkning, er drevet utstyr, som sammen med et passende administrasjonssett gir en nøyaktig flyt av væsker eller medikamenter over en foreskrevet periode.Volumetrisk pumpes bruke en lineær peristaltisk pumpemekanisme eller bruke en spesiell kassett.Sprøytepumper fungerer ved å skyve stempelet på en engangssprøyte med en forhåndsbestemt hastighet.

 

Hvilken type pumpe som brukes/velges vil avhenge av nødvendig volum, lang- og korttidsnøyaktighet og infusjonshastighet.

 

Mange pumper opererer fra batteri og strømnettet.De inneholder advarsler og alarmer om for høyt oppstrømstrykk, luft i slangen, tom sprøyte/nesten tom og lavt batteri.Normalt kan det totale volumet av væske som skal tilføres innstilles, og etter levering vil en infusjonsslutt, en KVO-strøm (hold vene åpen) på 1 til 5 ml/time fortsette å infundere.


Innleggstid: 23. mars 2024